22 oktober, 2015 in Aktuellt

Läkarvillan nominerad till byggnadspriset

Läkarvillan

Läkarvillan är tillsammans med tre andra byggnader nominerad till Lysekils kommuns byggnadspris. Röstning pågår och kommunen välkomnar alla att rösta på sin favorit.

Byggnadspriset instiftades 2013 och delas nu ut för andra gången. Priset syftar till att uppmuntra god arkitektur. Det delas ut till en byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt sätt förnyar vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer. Nomineringen ska avse nybyggnad och/eller väsentlig ändring av byggnad som har klarbesiktigats 1 juli 2013 – 30 juni 2015. Olika personer har nominerat fyra byggnader.

Nominerade byggnader och motiveringar

 • Tandvårdsgruppens lokaler. Om- och tillbyggnad.
  Motivering: Läkarvillan utgör ett välkänt inslag i gatubilden vid Valbogatan och dess karaktär har bevarats väl vid om- och tillbyggnad samtidigt som den moderniserats och fått en ny användning som tandläkarmottagning.
 • Äldreboendet Slättegården. Nybyggnation.
  Motivering: Nybyggnation med ett modernt uttryck vilken trots sin storlek inte är dominerande i stadsmiljön, och som rymmer en modern och gemensam boendeform för dem över 55.
 • Gamla ’’Ge Järnet’’, Gamlestan 19:1, Drottninggatan 31. Om- och tillbyggnad av lägenheter.
  Motivering: Om- och tillbyggnad av en äldre byggnad som fått ett nytt uttryck och delvis annat innehåll, samtidigt som tidigare material och kulörer har återskapats med anpassning till den äldre bebyggelsen i Gamlestan.
 • Preemraffs ledningscentralbyggnad. Nybyggnation.
  Motivering: Med ambition om anpassning till den storskaliga miljön som byggnaden är belägen i har den givits en tydlig karaktär som tar fasta på både skala och färgsättning i landskapet och den befintliga arkitekturen på platsen.

För att se bilder på byggnaderna vänligen besök kommunens presentationssida.

Vill du rösta? Här kan du göra det

 • kommunens röstningssida presenteras byggnaderna inklusive bild och röstningsruta.
 • på kommunens facebooksida (som är svårhittad!)
 • Eller lämna rösten direkt i kommunhusets reception. Namn och adress på den som röstar ska då anges.

Röstning pågår till och med 10 november. De två förslag som fått flest röster presenteras för byggnadsnämnden, utan att antal röster berättas. Nämnden utser sedan en vinnare genom omröstning. Vinnaren tilldelas ett diplom samt en plakett att fästa på den vinnande byggnaden.

 

 
No Comments

Lämna ett svar

Genom att surfa på denna hemsida samtycker du till vår integritetspolicy (GDPR).
OK