Vill du se de personuppgifter hemsidan https://tvg.nu har sparat om dig? Det har bara sparats personuppgifter om dig om du fyllt i ett av våra formulär och skickat in (t. ex. för att lista dig, byta eller avboka behandlingstid osv). Vill du se dessa uppgifter så fyll i din epostadress, kryssa för rutan och skicka in. Då får du automatiskt ett mail med uppgifterna sänt till dig.

 

Vill du istället se dina journaluppgifter?

Kontakta oss då på epost eller telefon, så kommer vi skyndsamt att sända kopia av dina journalhandlingar.