Material och konstruktionsval:
Laboratoriet arbetar mest med Cad-Camframställda konstruktioner, såsom fullanatomisk krona och bro i både e-max CAD, zirkonium och temporär plast (PMMA). Implantatkonstruktioner görs både i fräst zirkonium och i lasersintrat CoCr.

Zenostar T – Zirkonium

Zenostar T förenar styrka och optiskt högt estetiskt ställda krav vid fullanatomiska
kronor och broar. Konstruktionsmässigt sträcker sig materialet från 1 till 14 led.
Zenostar T kan användas till både målade fullzirkoniumkronor och underkonstruktion
med porslinspåbränning. Även implantatkonstruktioner kan skapas i Zenostar T
med cementerade titanbaser.

Zenostar MT – Zirkonium

Zenostar MT bjuder på en perfekt lösning för fullanatomiska kronor
och broar upp till 3 led. Till sin fördel har materialet en vacker transparens och translucens. Zenostar MT är i samma klass som e-max CAD till utseendet. Även implantat-konstruktioner kan skapas i Zenostar MT med cementerade titanbaser, singelled.

IPS e-max CAD – Litiumdisilikat glaskeram

IPS e-max CAD är ett Litiumdisilikat glaskeram med hög styrka och böjhållfasthet. Detta materialval av fullanatomiska konstruktioner kan göras enligt tillverkarens restriktioner från 1 till 3 led, upp till andra premolaren. Tunna skalfasader (0,4 mm), fasader och inlay/onlays. Samtliga Vitafärger finns representerade.

Telio CAD – PMMA, akryl

I Telio CAD fräser vi såväl temporära kronor och broar som implantatbroar. Telio CAD lämpar sig även för framställning av förlagor vid såväl, implantatbroar och större tandstödda broar.

Lasersintrat – CoCr Openmill

CoCr lämpar sig för pelare och i visa fall implantatkonstruktioner. Vid lasersintring använder vi Openmill i Malmö eller Dentware i Kristianstad, som underleverantörer.

WIELAND SELECT Hybrid – Fräsmaskiner

Vi använder den 5-axlade, Wieland Zenotec select Hybrid, som med stor precision tillhandahåller konstruktionerna. Maskinen är också licensierad att fräsa IPS emax.
På skruvförankrade implantatkonstruktioner skapar vi vinklade kanaler/genomgångar när förutsättningarna för detta finns.

Garanti

Vi följer Försäkringskassans regelverk avseende garantiåtaganden gentemot patient. 2 år på fast protetik och 1 år på avtagbar.

digitalt framställda tänder zirkonium
TVG Dentalteknik logga