17 oktober, 2015 in Företagsnytt

Genombrott för digital teknik i tandläkarens vardag

Tandläkare lysekil team oxby tandvårdsgruppen
Tandläkare Fredrik Oxby pratar igenom en röntgenbild tillsammans med patienten.

En gång om året träffas Sveriges tandtekniker, tandläkare och specialister på tandkonstruktioner som broar och kronor på den nationella konferensen Tylesandsdagarna. Årets tema på konferensen var Digital protetik – från teori till praktik för att inspirera fler kliniker att börja använda digital teknik fullt ut i sitt arbete. Tandvårdsgruppen var inbjudna som talare och väckte uppmärksamhet bland deltagarna och branschmedia med sin föreläsning.

Digitala avtryck är den sista pusselbiten för att få ett perfekt slutresultat i protetiska tandkonstruktioner, det vill säga tillverkade tänder. Dentallaboratorierna har redan genomfört ett omfattande teknikskifte och de flesta tandkonstruktioner/broar och kronor framställs numera digitalt med Cad/Cam. Nu är tiden mogen för tandläkarna att också ta steget över till ett digitalt arbetssätt och börja scanna patientens tänder istället för att ta gipsavtryck.

tandläkare Gert Oxby lysekil
Tandläkare Gert Oxby

Tandvårdsgruppen i Lysekil har redan tagit steget över och på konferensen föreläste Gert och Johan Oxby under rubriken ”Digital teknik i våra händer”. Webbtidningen Dental24 träffade tandläkare Gert Oxby från Tandvårdsgruppen under konferensen och fick svar på några frågor kring Tandvårdsgruppens digitala vardag:

Hur lång erfarenhet har du och ditt team av den digitala tekniken?

– När mina söner 2007 ville komma till Lysekil och arbeta tillsammans, ställdes nya krav på samarbete. Johan är tandtekniker och Fredrik tandläkare. De ville gå över till digital teknik för att kunna använda moderna material för tänderna. Vi köpte först in en digital scanner till labbet, som då kunde scanna in gipsavtrycken och kunde tillverka tänderna digitalt, med bättre precision. Allteftersom digital utrustning kom ut på marknaden tog vi till oss den. Att köpa in digitala fräsmaskiner var helt i linje med vår vision.

Redan 2007 var konkurrensen från Kina stor. Ganska många svenska tandkliniker sände sina tandbeställningar dit och beställningskurvan ökade sedan kraftigt. Stora delar av de upphandlingar som görs inom Landstingen idag resulterar i Kinabaserade kontrakt. Patienten har liten eller ingen insyn i vilka material som används i tandkonstruktionen. En bro sänds ofta fram och tillbaka till Kina två gånger innan den är redo att monteras i munnen – det innebär längre väntetid för patienten och är inte bra för miljön. Vi föredrar svensk tillverkning. Inte minst för att svenska tandtekniker tillhör världens bästa.

Vad fick er att börja med digitala avtryck?

– I samband med att vi planerade flytten till egna nybyggda lokaler var det naturligt att ta steget fullt ut med digitaliseringen. För 2,5 år sedan införskaffade vi en TRIOS scanner med programvara från 3shape. Det som begränsade oss var att alla applikationer för intraoral scanning inte fanns tillgängliga då. Idag känner vi att påsen håller på att knytas ihop och det mesta går att lösa digitalt.

TVG Dentalteknik Johan Oxby
Tandtekniker Johan Oxby i arbete med tandframställning via digitala filer

Vilka är de stora fördelarna med digitala avtryck?

– Största fördelen är den fina passformen på Cad/Cam-framställda kronor och broar. Borta är problemen med trånga kontaktpunkter och för höga konstruktioner. Detta ger högre säkerhet och kortare behandlingstid. Smittskyddet blir enklare och kvalitetssäkringen följer med automatiskt. Andra fördelar är att arbetsmiljön förbättras. Inga modeller behöver tas om hand när patienten är färdigbehandlad, och pappersarbetet försvinner. I förlängningen innebär detta naturligtvis kostnadsbesparingar. Digitala avtryck kan också sändas via dator istället för med transport, vilket sparar miljön.

Vad tror du hindrar andra tandläkarna från att digitalisera?

– Det okända är alltid skrämmande. Speciellt som äldrekollega har man oftast skaffat sig en komfortzon som är svår att lämna. Ett annat hinder är oviljan att lära nytt, men också en ovilja till större investeringar när man närmar sig pensionsåldern. Om organisationen har personal i olika åldrar underlättas övergången till digital teknik avsevärt. En intern datasupport finns oftast redan på kliniken och den externa supporten fungerar då väl.

Digitala leverantörer vill ofta hålla sitt system låst istället för att det lätt interagerar med andra system. Låsta system har dominerat marknaden länge, men trenden går mot full öppenhet. När en leverantör inser att man stänger ute fler användare än man stänger in, så förändras synen på slutenhet.

Vad betyder digitaliseringen för patienten?

– Patienterna upplever det oftast som en befrielse att slippa de tuffa avtrycken och känner sig vara med i framställningsprocessen. De skannade bilderna är pedagogiska och ger en bra översikt.

Tandläkare lysekil team oxby tandvårdsgruppen
Tandläkare Fredrik Oxby pratar igenom en röntgenbild tillsammans med patient.

Finns det även miljövinster med den digitala tillverkningen?

– Det är klimatsmart att arbeta i en fullt digitaliserad kedja, fortsätter Gert Oxby. Biltransporter för avtrycken sparas in och leveranstiden kortas. Kan man dessutom tillverka tänderna in house som vi gör sparas ytterligare transporter. Såvitt vi vet är vi idag det enda fulldigitaliserade tandvårdsteamet i Sverige, som har hela kedjan från scanning till klara tandkonstruktioner under ett och samma tak. Vi kallar det ”Klimatsmart med precision”.

– Jag är övertygad om att den digitala utvecklingen kommer att ta fart även på tandläkarsidan med en ny generation tandläkare som är IT-vana och arbetar vid de alltfler större kliniker som håller på att ta över.

– Vi får inte glömma historien. De få svenska tandtekniker som finns kvar i Sverige idag tillhör det absoluta toppskiktet. Labben är oftast fulldigitaliserade. Digitaliseringen har varit en rationaliseringsväg i ambitionen att konkurrera med den stora importen av tandtekniska arbeten från utlandet, främst Kina.

– Landstingen bör dock se över sina klimatmål för att skynda på den digitala utvecklingen på folktandvårdsklinikerna.

Johan Oxby tandtekniker Lysekil
Tandtekniker Johan Oxby i arbete med färgsättning av tänder, innan de ska in i ugnen.

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Fotnot

Protetik: Tillverkade tänder som ersättning för förlorade tänder och tandkött. Det är en specialitet som utförs av specialistutbildad tandläkare, en så kallad protetiker.

Här kan du se artikeln på dental24.se
No Comments

Lämna ett svar

Genom att surfa på denna hemsida samtycker du till vår integritetspolicy (GDPR).
OK