Implantat i genomskärning i käkeImplantat är räddningen för alla som inte har möjlighet att få fasta tänder på annat sätt. Implantat har flera användningsområden och används när den naturliga roten saknas.

Förr var man snabbare på att dra ut tänder så att även roten gick förlorad. Idag arbetar tandvården annorlunda. Vår målsättning är att göra minsta möjliga ingrepp på patientens egna tänder och rötter. Och behålla de naturliga tänderna så länge som möjligt istället för att sätta implantat.

 

Men ibland uppstår behovet. Är det bara en tand som saknas och tänderna intill är friska är implantat bästa lösningen. Då slipper man slipa bort yta på de intilliggande tänderna. Väljs bro måste några millimeter slipas av för att få en jämn tuggyta. Därför är implantat att föredra.

Ett annat användningsområde är om många tänder redan dragits ut på samma ställe i munnen, exempelvis ena sidan av underkäken. Då har personen förlorat tuggfunktionen där. Tidigare gav tandläkare beskedet att ingen hjälp fanns att få. Idag, tack vare implantat, går det att återställa tuggfunktion och komfort. Vi kan sätta dit två konstgjorda rötter av titan och använda dem som fästpunkter för en bro. Personen får tillbaka full tuggfunktion och kan känna sig trygg i sitt leende igen.

Bra att veta

Nya implantat kan mer

Välj rätt tandläkare

Välj rätt implantat

Vår erfarenhet och implantat vi använder

Vår arbetsmetod - kortare behandlingstid

Vi tar emot remisser

Löständer kan fästas med implantat

 

Vi utför forskning

Vi är i framkant och forskar regelbundet på implantat. Feedback från våra patienter når tillverkaren och påverkar framtida utformning. Tillsammans driver vi forskningen mot nya implantat och nya implantatmetoder. Vår implantatstudie, publicerad februari 2014, har väckt uppmärksamhet över hela världen. Dels för den arbetsmetod vi utvecklat, dels för sina goda patientresultat.

Vi utbildar också tandläkare och tandsköterskor i tekniken att sätta implantat. Totalt har vi utbildat fler än 500 stycken och vi ger kontinuerligt nya kurser.