Implantat i genomskärning i käkeImplantat är räddningen för alla som inte har möjlighet att få fasta tänder på annat sätt. Implantat har flera användningsområden och används när den naturliga roten saknas.

Förr var man snabbare på att dra ut tänder så att även roten gick förlorad. Idag arbetar tandvården annorlunda. Vår målsättning är att göra minsta möjliga ingrepp på patientens egna tänder och rötter. Och behålla de naturliga tänderna så länge som möjligt istället för att sätta implantat.

 

Men ibland uppstår behovet. Är det bara en tand som saknas och tänderna intill är friska är implantat bästa lösningen. Då slipper man slipa bort yta på de intilliggande tänderna. Väljs bro måste några millimeter slipas av för att få en jämn tuggyta. Därför är implantat att föredra.

Ett annat användningsområde är om många tänder redan dragits ut på samma ställe i munnen, exempelvis ena sidan av underkäken. Då har personen förlorat tuggfunktionen där. Tidigare gav tandläkare beskedet att ingen hjälp fanns att få. Idag, tack vare implantat, går det att återställa tuggfunktion och komfort. Vi kan sätta dit två konstgjorda rötter av titan och använda dem som fästpunkter för en bro. Personen får tillbaka full tuggfunktion och kan känna sig trygg i sitt leende igen.

Bra att veta

[toggle_content title=”Nya implantat kan mer”]Det är stor skillnad på olika generationer av implantat. Moderna tandimplantat får fin läkning, varar länge och ser ut som äkta tänder.

Utvecklingen går snabbt, implantaten har förändrats mycket på bara några år. Det lite dåliga rykte som implantat fått stämmer inte längre. Tidigare kunde implantet blottläggas och tandbenet dra sig tillbaka efter ett antal år, hos somliga patienter. Nya generationers implantat sitter ofta livsvarigt i munnen och tandbenet läker fint. De äldre implantattyperna finns dock kvar på marknaden. Var därför uppmärksam.

Implantatet som just nu anses vara marknadens bästa implantatsystem globalt är svenskt. Det kommer från Dentsply (tidigare Astra Tech). Systemet heter Astra Tech System. Titanimplantatet har en benstimulerande yta som har behandlats med fluorjoner. Detta stimulerar käkbenet till snabbare återväxt så att implantatet får gott fäste och döljs. Implantatet har fått väldigt goda patientresultat och tandbenet blottläggs inte. Vi har patienter som ingått i en forskningsstudie med implantatet och fortfarande efter 5 år är resultatet bestående, inget ben är blottlagt. Och varar det så länge är saken klar, resultatet kan vara hela livet.

Tänk på – olika personer har olika förutsättningar. Några kan vara mindre lämpade för implantat. Detta kontrollerar vi som tandläkare alltid vid den undersökning som görs inför en eventuell implantatbehandling. [/toggle_content]

[toggle_content title=”Välj rätt tandläkare “]Oavsett vem du väljer, se till att tandläkaren har stor rutin på att sätta implantat. Det ger dig som patient ett bättre resultat. Att sätta några enstaka implantat i månaden ger inte samma rutin som att göra det ofta och för alla förekommande munsituationer.

Din tandläkare har alltid möjligheten att anlita oss, via remiss.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Välj rätt implantat”]Fråga gärna vilken generation av implantat som används hos din tandläkare. Det gör stor skillnad för resultatet i din mun och livsvarigheten för implantatet. Variationer förekommer mellan olika kliniker, beroende på tillgänglig tid för kompetensutveckling och uppföljning av nya forskningsrön.

Även kronorna (tanden ovanpå implantatet) har förändrats de senaste åren. CadCam-tekniken har revolutionerat framställningsprocessen och därmed kvalitetssäkrat den. Med den nya tekniken blir kronan smäckrare och mer lik dina riktiga tänder. Se till att du får ta del av den senaste tekniken för god hållbarhet, funktion, komfort och estetik.
[/toggle_content]

[toggle_content title=”Vår erfarenhet och implantat vi använder”]Vi har stor rutin på att sätta implantat och har hållit på med det i 27 år. Vi utbildar regelbundet andra tandläkare i implantatbehandling. Vi är också aktiva inom produktutveckling av implantat tillsammans med tillverkare.

Vi använder senaste generationen av implantat från Dentsply (tidigare Astra Tech). Systemet heter Astra Tech System och anses vara marknadens bästa implantatsystem för närvarande, globalt. Titanroten har en benstimulerande yta som har behandlats med fluorjoner. Detta stimulerar käkbenet till snabbare återväxt så att implantatet får gott fäste och döljs.

Vi använder toppmodern teknik för att framställa din krona, så den får perfekt passform och rätt färg. Vi scannar munnen med datorteknik och du slipper gummiavtryck. Med den nya tekniken blir kronan smäckrare och mer lik dina riktiga tänder. Vi använder genomgående vitt material, inget guld används. Vi har eget dentallabb och framställer tanden hos oss. [/toggle_content]

[toggle_content title=”Vår arbetsmetod – kortare behandlingstid”]Vi har utvecklat en egen arbetsmetod för implantat där du som patient i genomsnitt endast behöver vänta 31 dagar på din färdiga tandkonstruktion, mot normala 6–12 månader. Du slipper en provisorisk mellantid med nedsatt tuggförmåga.

Metoden har vi forskat fram tillsammans med våra patienter under tio år. Forskningen visar att inläkningen blir bättre när implantatet sätts med en gång istället för efter en mellanperiod av vila för tandköttet/käkbenet. Att metoden lyckas beror på att vi använder nyaste generationen av implantat som har en benstimulerande yta. Ytan innehåller fluorjoner som stimulerar käkbenet till snabbare återväxt så att implantatet får gott fäste och döljs. Implantatet heter Astra Tech System. och är svenskt.

Att välja rätt typ av implantat för din mun är alltså viktigt. [/toggle_content]

[toggle_content title=”Vi tar emot remisser”]Vi utför kirurgi hos oss och tar ofta emot remisser från regionens tandläkare. Vi har patienter från Strömstad i norr och Göteborg i söder. Ja, vi har även norska patienter och förstår norska bra.

Din tandläkare har alltid möjligheten att anlita oss för att sätta implantatet, via remiss. På så sätt får du det bästa av två världar. En erfaren implantatkirurg och toppmodern utrustning samt trivseln med din egen tandläkare. Vi sätter då implantatet (roten) och din tandläkare monterar kronan ovanpå implantatet. Vi använder toppmodern teknik för att framställa din krona, så den får perfekt passform och rätt färg. Vi använder också senaste generationens implantat, vilket underlättar läkningen.[/toggle_content]

[toggle_content title=”Löständer kan fästas med implantat”]Implantat kan också användas för att fästa en protes med löständer permanent i munnen. Att fästa protesen med konstgjorda rötter av titan är en säker och beprövad teknik för att återfå tuggfunktionen och komforten. Man slipper skavet, man slipper rädslan att tappa sina tänder och man får bättre självkänsla. Användandet av löständer har minskat radikalt men fortfarande går många kvar med löständer. Kanske i onödan när det finns hjälp att få. Prata med oss så ger vi dig råd och beskriver vad som behövs för att du ska nå dit.[/toggle_content]

 

Vi utför forskning

Vi är i framkant och forskar regelbundet på implantat. Feedback från våra patienter når tillverkaren och påverkar framtida utformning. Tillsammans driver vi forskningen mot nya implantat och nya implantatmetoder. Vår implantatstudie, publicerad februari 2014, har väckt uppmärksamhet över hela världen. Dels för den arbetsmetod vi utvecklat, dels för sina goda patientresultat.

Vi utbildar också tandläkare och tandsköterskor i tekniken att sätta implantat. Totalt har vi utbildat fler än 500 stycken och vi ger kontinuerligt nya kurser.