snarkande manAtt snarka är naturligt och beror på att luftutrymmet vid svalget blir trångt. Anledningen är att tungan och gommen glider lite bakåt under sömnen, särskilt vid sömn på rygg. När luftvägen blir tillräckligt smal uppstår snarkning.

En snarkskena får ofta snarkningen att försvinna helt, och ger en mer vilsam sömn, inte minst för din partner. Vid sömnapné förbättrar den hälsan. Snarkskenan drar underkäken något framåt och då vidgas luftvägarna. Samtidigt hindrar skenan tungan från att glida bakåt.

Sömnapné

Sömnapné är när den sovande gör andningsuppehåll under sömnen på grund av trånga luftvägar under snarkning. Ibland rör det sig om långa uppehåll. Personer med sömnapné känner sig ofta trötta dagtid. Sömnapnén påverkar också hälsan och hjärtat negativt. En antisnarkskena löser inte enbart snarkningen utan kan också ta bort andningsuppehållen.

Har du en klassisk sömnapné betalar Västra Götalandsregionen nästan all behandling hos tandläkaren. Du betalar bara vanlig läkaravgift och kostnaden ingår i det allmänna högkostnadsskyddet för vård. När vi undersöker dig ser vi om tecken finns och kan remittera dig till utredning om sömnapné. Det är viktigt att utreda om du behöver andningshjälp och/eller snarkskena.

Bra att veta

En snarkskena utprovad av tandläkare för dina tänder ger ett bättre resultat än billigvarianten, som kan försämra ditt bett. I värsta fall kan billigvarianten orsaka behov av tandställning för att rätta till det uppkomna bettfelet.

 

Snarkskena med ask
Snarkskena med ask. Snarkskenan tar liten plats i munnen och är lätt att ta av och på.

 

Att använda antisnarkskena

När du är ovan känns antisnarkskenan lite obekväm och spänner lite i tänderna. Du kan uppleva muntorrhet eller extra salivering. Detta är normalt i början och avtar gradvis för att sedan försvinna.

Rengör skenan morgon och kväll med tandborste och flytande tvål. Ta med antisnarkskenan vid dina tandläkarbesök så den kan kontrolleras regelbundet. Vid behov justeras den.