14 december, 2015 in Aktuellt

Läkarvillan får byggnadspris

Läkarvillan Tandvårdsgruppen Lysekil tandläkare

Läkarvillan och dess arkitektur belönas med Lysekils kommuns Byggnadspris 2015. 

Motiveringen lyder: Läkarvillan utgör ett välkänt inslag i gatubilden vid Valbogatan och dess karaktär har bevarats väl vid om- och tillbyggnad samtidigt som den moderniserats och fått en ny användning som tandläkarmottagning.

Läkarvillan Tandvårdsgruppen Lysekil tandläkare

– Vi på Tandvårdsgruppen är stolta över att få ta emot Lysekils kommuns Byggnadspris 2015, säger VD Gert Oxby. Vi är så nöjda med vårt nya hus efter moderniseringen  så det är extra roligt att Läkarvillan uppmärksammas. Tack till alla er som följde Läkarvillan under byggtiden och kommenterade byggteamets insatser, ert engagemang gav oss energi.  Ett stort tack till alla entreprenörer som förverkligat Nya Läkarvillan och ett speciellt tack till arkitekt Alf Olsson, Torreby, som designat byggprojektet.

– Ett tack också till kontrollansvarige Nils Wittgren, NIWI-konsult, Rågårdsvik, Mikael Sawing och Mikael Eriksson, Byggprojekt i Lysekil AB och företrädare för Lysekils kommun. Vi disponerar nu en fantastisk arbetsplats, där vi kan bedriva modern och effektiv tandvård. Läkarvillan är byggd i en anda för att tillfredsställa klimatmål, arbetsmiljö, ergonomi och inte minst en arbetsplats där man som anställd kan trivas och verka.

Vi vill också passa på att tacka alla som tänkt på Läkarvillan och valt att nominera och rösta på byggnaden, avslutar Gert Oxby.

Lysekils kommun delar från och med 2013 ut ett byggnadspris vartannat år. Priset syftar till att uppmuntra god arkitektur och delas ut till en byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt sätt förnyar vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer. Se Byggnadsnämndens protokoll med beslutet här.
No Comments

Lämna ett svar

Genom att surfa på denna hemsida samtycker du till vår integritetspolicy (GDPR).
OK