Kursen i implantatkirurgi riktas till tandläkare och tandsköterskor. Kursen arrangeras av DENTSPLY Implants med bland andra Gert Oxby från Tandvårdsgruppen som kursledare. Plats: Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Kursinnehåll för tandläkare 

• Historik kring implantologi
• Inledning
• Preoperativ bedömning
• Patientselektion
• Hälsodeklaration
• Preoperativ information
• Anatomi
• Farmakologi
• Kirurgiska principer
• Postoperativt omhändertagande
• Belastning
• Fallbeskrivningar/Terapiplanering
• Kirurgiska komplikationer
• Tandvårdsstödet – debitering
• Diskussion:
– hur kan vi kvalitetssäkra våra behandlingar?
• Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel
• Teamen förbereder för operation
• Live-operationer
– implantatinstallation
• ASTRA TECH Implant System™ EV
– produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell
– implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

Kursinnehåll för assisterande personal

• Historik kring implantologi
• Förberedelser inför patientbehandling
• Dokumentation
• Hygien
• Vad ska man tänka på?
• Praktisk övning
– handtvätt
– sterilklädsel personal samt patient
– uppdukning implantatoperation
• Postoperativt omhändertagande
– behandlingsrum
– utrustning
– instrument
• Förberedelser inför implantatoperation
• Steril klädsel
• Teamen förbereder för operation
• Live-operationer
– implantatinstallation
• Tandvårdsstödet – debitering
• ASTRA TECH Implant System™ EV
– produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell
– implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart
i egna kliniken

Mer info och anmälan hos Dentsply

Lämna ett svar