Tandvård kan upplevas dyrt men är en god investering både i hälsa och välmående. Vi hjälper dig att ordna ett betalningssätt som fungerar för dig. Det finns också en hel del kostnadshjälp tillgänglig via svenska regler – här listar vi dem. När du besöker oss hjälper vi dig att se vilka som kan stämma in på din behandling.

[custom_frame_left]Tandläkartid för pojke med chokladmun
[/custom_frame_left]

Gratis tandvård för barn

I Sverige har alla barn gratis tandvård till och med det år de fyller 23, det har Riksdagen bestämt. Den omfattar så gott som allt; undersökning, lagning, tandreparation och kirurgiska ingrepp som t. ex. utdragning av visdomstand. Undantagen är kosmetisk tandvård och viss tandreglering. Här kan du läsa mer om gratis tandvård och registrera dig hos Tandvårdsgruppen.

 

[divider_top]

[one_fourth]

Ung vuxen - Cool och glad tonårstjej

 

Unga vuxna 24 år

Västra Götalandsregionen förlänger unga vuxnas gratis tandvård så tandvården är gratis till och med 24 års ålder. Behöver du/ditt barn tandställning och inte har tagit itu med det tidigare är det bra att passa på nu. Västra Götalands-regionen är enda region i Sverige som erbjuder stödet. Läs mer om Unga Vuxna-erbjudandet.

 

[divider_top]

[one_fourth]

[custom_frame_left]ikon datum 1
[/custom_frame_left]

 

Årspeng från Försäkringskassan

I Sverige får varje person från 24 års ålder årligen ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan den 1 juli.  Pengarna finns automatiskt lagrade på ditt personnummer. När du besöker oss ser vi om du använt årets tandvårdsbidrag eller ej. Har du inte använt förra årets belopp? Fram till 30 juni finns det kvar och du kan använda både det och innevarande års belopp. Tandvårdsbidraget kan användas för nästan allt, men inte för kosmetisk tandvård som tandblekning. Tandvårdsbidragets storlek varierar med åldern:

  • Från 24 års ålder till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

[divider_top]

]

[custom_frame_left]sönderslagna tänder akut tandläkare [/custom_frame_left]

 

 

Tandvård på försäkringen

Har du råkat ut för en olycka och behöver omfattande tandvård? Eller slagit ur en flisa ur en tand? Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring brukar omfatta tandvård, och är kriterierna rätt täcker dina försäkringar en större del av kostnaden. Även arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning. Kontakta oss först, så hjälper vi dig med ansökningarna till försäkringsbolaget så att det blir rätt.

[one_fourth]
[custom_frame_left]tandläkare högkostnadsskydd
[/custom_frame_left]
Högkostnadsskydd

Via Försäkringskassan finns också ett högkostnadsskydd. Tandläkaren sköter pappersexercisen åt dig och du betalar bara patientens del av behandlingskostnaden. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått tandvård utförd vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet beräknas per år, inte kalenderår. Tack vare 85-procentsatsen kan det ibland vara fördelaktigt att göra flera dyra tandvårdsinsatser under samma period, så att beloppet når 15 000 kronors-gränsen.

[one_fourth]
[custom_frame_left] Tandställning
[/custom_frame_left]

Tandställning och tandreglering

Har du tillräckligt stort bettfel och är under 25 år kan du få tandställningen gratis. Är du vuxen och bettfelet är tillräckligt stort kan du få ersättning från tandvårdsförsäkringen för delar av kostnaden. Då betalar du bara patientens del av behandlingskostnaden. Båda instanserna har fasta regler på bettfelets mått för att “kvala in” för ersättningen. Tandläkaren bedömer mått och vårdbehov för dig och hjälper dig att få ersättning.

 

[one_fourth]

[custom_frame_left]snarkande man
[/custom_frame_left]

 

Snarkskena och sömnapné

En snarkskena får ofta snarkningen att försvinna helt, och vid sömnapné förbättrar den hälsan. En snarkskena utprovad av tandläkare för dina tänder ger ett bättre resultat än billigvarianten, som kan försämra ditt bett. Har patienten en klassisk sömnapné betalar Västra Götalandsregionen största delen av behandlingen hos tandläkaren. Du betalar bara vanlig läkaravgift och kostnaden ingår i det allmänna högkostnadsskyddet för vård. När vi undersöker dig ser vi om tecken på sömnapné finns och kan remittera dig för en sömnapnéutredning.

 

[one_fourth]
[custom_frame_left]Betalningsplan plånbok
[/custom_frame_left]
[/one_fourth] [three_fourth_last]

Betalningsplan

Hos oss kan du betala i takt med din behandling. Planerar du en omfattande behandling hjälps vi åt att ordna en lämplig betalningstakt. Välkommen in för att prata med oss!

 

[one_fourth]
[custom_frame_left]tandvård sjukdomar bidrag
[/custom_frame_left]
[/one_fourth] [three_fourth_last]

Särskilt tandvårdsbidrag

Vissa sjukdomar påverkar även munhälsan. Då kan Försäkringskassan bidra med 600 kronor per halvår till tandvård. Tandläkaren hjälper dig att söka bidraget och avgöra om du har rätt till det. Informera därför din tandläkare om eventuella sjukdomar och symptom du upplever. Här kan du se Försäkringskassans lista.