tvätta händerna

För oss på Tandvårdsgruppen är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi tar hand om dig på ett säkert sätt när du är på kliniken. Hela teamet hos oss coronatestar sig regelbundet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att hantera smittorisker är en del av vår vardag eftersom tandvården sedan länge har strikta nationella hygienregler för all tandvårdpersonal, för att kunna behandla patienter på ett hälsosäkert sätt.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka oss. Om du har tid hos oss på Tandvårdsgruppen kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mejl.

Boka om ditt besök

Du ska boka om ditt besök om du är sjuk. Det gör du enklast genom att ringa eller mejla till Tandvårdsgruppen på info@tvg.nu. Ingen debitering utgår vid sena återbud.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

Alla patienter tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymtom.

Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.

Alla i Team Oxby coronatestar sig regelbundet, för din och vår säkerhet.

Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.

Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period.

Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet.

Antalet sittplatser minimeras i väntrummet och flyttas isär där så är möjligt.

Vi följer rekommendationerna

Vi tar hand om dig på ett säkert sätt. Vi hanterar smittskydd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  På länkarna nedan kan du läsa myndigheternas information.
1177.se
krisinformation.se
folkhalsomyndigheten.se
sosalarm.se