tvätta händerna

För oss på Tandvårdsgruppen är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande det nya coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka oss. Om du har tid hos oss på Tandvårdsgruppen kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mejl.

Boka om ditt besök

Du ska boka om ditt besök om du är sjuk. Det gör du enklast genom att ringa eller mejla till Tandvårdsgruppen på info@tvg.nu. Ingen debitering utgår vid sena återbud.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

Om du tillhör en riskgrupp

För att inte utsätta dig för onödig risk om du tillhör en riskgrupp bör du undvika onödiga sociala kontakter. Som en del av detta rekommenderar Tandvårdsgruppen att du skjuter upp ditt besök om det inte är akut. Som del av en riskgrupp räknas du om du:

  • är 70 år och äldre.
  • har underliggande obehandlade sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes samt svårinställt högt blodtryck.
  • har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

Alla patienter tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymtom.

Alla våra personal har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.

Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.

Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period.

Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet.

Antalet sittplatser minimeras i väntrummet och flyttas isär där så är möjligt.

Vi följer rekommendationerna

Vi hanterar smittskydd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  På länkarna nedan kan du läsa myndigheternas information.
1177.se
krisinformation.se
folkhalsomyndigheten.se
sosalarm.se